De Vuurtorenweiden

De plassen en greppels van de Vuurtorenweiden ontstonden door een opeenvolging van veenvorming, afzetting van slib na overstromingen, geleidelijke inpoldering en turfontginning.

Rond de plassen groeit onder andere riet, lisdodde, waterereprijs, watermunt en harig wilgenroosje. Op de wat hoger gelegen, drogere bulten vind je kamgras en veldgerst.

Op de weiden en bij het ‘Barnse Vaartje’ dat de Sashul van de Vuurtorenweiden scheidt, broeden onder andere de waterral, waterhoen, meerkoet, slobeend, kleine karekiet, rietzanger, blauwborst en de Canadese gans. In de winter en tijdens het trekseizoen laat ook de watersnip zich al eens spotten.

Weetje:

De Hoge Vuurtoren van Heist (1905) staat met zijn voet midden de Vuurtorenweiden en is bereikbaar via een wandelpad. De toren was een van de allereerste volledig betonnen constructies in Belgiƫ en was verfraaid met Jugendstilelementen en baksteenmotieven. In april 2005 werd de gerestaureerde Hoge vuurtoren van Heist officieel ingehuldigd.

Ben je de eigenaar van deze locatie en bevat deze informatie onjuistheden? Gelieve dan een correctie aan te vragen.