Toegankelijkheid

Een gebouw of omgeving moet vandaag meer dan ooit antwoord kunnen bieden op de verschillende noden en behoeften van een grote groep gebruikers. Hoge eisen worden gesteld aan het realiseren van een omgeving die aangepast is zodat iedereen deze op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier kan gebruiken. De volgende pagina's kwamen tot stand in samenwerking met Inter en met steun van de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen.