Wedstrijdreglement 'Win een partijtje minigolf voor de kids'

Sinds vorig jaar kan je Knokke-Heist eens op een andere manier ontdekken. Er werden enkele leuke fiets- en wandelroutes uitgestippeld op basis van de alomgekende sociale media: een TikTok-, Instagram-, en LinkedIn-route. Onlangs kregen deze niet enkel een update, er werden nog twee routes toegevoegd: een Snapchat- en Strava-route! Om jou op het juiste pad te zetten, hebben we maar liefst 100 tickets klaarliggen om de knotsgekke TikTok-challenge op één van de vier minigolfterreinen in Knokke-Heist tot een goed einde te brengen! Vul het wedstrijdformulier in, schrijf je in voor de nieuwsbrief (optioneel) en wie weet win jij minigolftickets voor jouw kids.

1. HOE DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD?

Heel eenvoudig: laat jouw e-mailadres achter via het wedstrijdformulier en beantwoord de vragen.
Vink aan dat je graag de nieuwsbrief wil ontvangen. Dit is optioneel en heeft geen invloed op jouw winkansen.

2. LOOPTIJD

Onderhavige wedstrijd begint te lopen op woensdag 16 juni 2021 (0 uur) en eindigt op zondag 18 juli 2021 (23u59). Inzendingen voor deze begindatum en beginuur en na deze einddatum en na dit einduur, worden niet in aanmerking genomen. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht op maandag 19 juli 2021.

3. DE WEDSTRIJDPRIJZEN

Er zijn 100 tickets weg te geven, elke winnende deelnemer ontvangt 2 tickets. In totaal zullen dus 50 deelnemers een prijs ontvangen.

Deze tickets zijn geldig voor een partijtje minigolf voor kinderen tot 12 jaar. Er zijn tickets voor Minigolf Club Marie Siska, Minigolf Zoute, Minigolf Duinbergen en Minigolf Chalet Suisse. De winnaars kunnen niet kiezen, de tickets worden random verdeeld onder de winnende deelnemers.

4. WEDSTRIJDVERLOOP

Een deelnemer is iemand die het wedstrijdformulier invult op onze website of het wedstrijdformulier vervolledigt op de Facebookpagina van Knokke-Heist (www.facebook.com/Knokke-Heist).
Alle gegevens van de deelnemers worden verzameld. Er worden 50 winnaars willekeurig gekozen. Deze winnaars ontvangen 2 inkomtickets voor een minigolf in Knokke-Heist. 

De winnaars worden persoonlijk verwittigd op maandag 19 juli 2021. Indien een winnaar niet heeft gereageerd op het bericht voor 26 juli, wordt een andere winnaar gekozen.
De wedstrijdprijzen kunnen niet worden ingeruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Ze zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld.
In het geval van onregelmatigheden - zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of programmeur - beslist de vzw Toerisme Knokke-Heist autonoom over de manier waarop de fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Over dit wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

Vzw Toerisme Knokke-Heist kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, dit door melding hiervan te maken op www.myknokke-heist.be/nl/wedstrijdreglement-win-een-partijtje-minigolf-v...

5. ORGANISATIE

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Toerisme Knokke-Heist, Zeedijk 660 8300 Knokke-Heist, BE0409780062 hierna de “organisatoren”.

6. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan deze wedstrijd van de organisatoren.
Wie als minderjarige toch deelneemt, moet toestemming vragen aan en krijgen van de ouders. 
Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de wedstrijdprijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. De organisatoren sluiten tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door hun fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die een van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

8. PERSOONSGEGEVENS

Vzw Toerisme Knokke-Heist zal de verstrekte persoonsgegevens gebruiken om de deelnemers in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om hen verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, eventueel ook voor statistische en direct-marketing doeleinden.
Deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de organisatoren via het volgende e-mailadres: toerisme [at] knokke-heist.be

https://www.myknokke-heist.be/nl/privacy

9. GESCHILLEN

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter van zijn woonplaats te (laten) brengen. De rechtbanken zullen het Belgisch recht toepassen om uitspraak te doen.