Zwinduinen en -polders

Tussen Bronlaan en de Zwinvlakte

Ongetwijfeld is het Zwin een van de bekendste reservaten in ons land. Minder bekend, maar minstens even belangrijk zijn de aanpalende Zwinduinen en -polders. Dit grotendeels duingebied vormt een natuurlijke overgang tussen zee, strand en polder. Met haar 222 hectare zijn de Zwinduinen en -polders niet alleen het grootste duingebied van de Oostkust, maar tevens één van de grootste aanééngesloten duingebieden van de Belgische kust.  Het gebied sluit bovendien volledig aan op de slikken en de schorren van Het Zwin in het oosten.  

De Zwinduintjes (in de volksmond: de Zwinbosjes) bestaan langs de zeezijde uit zeereepduinen. Meer landinwaarts vloeien de duinen over in struikgewas en het aangeplante bos, Tobruk genaamd. Het zuidelijk deel van dit natuurreservaat bestaat ten slotte uit een grote, fossiele strandvlakte, ook wel Kleyne Vlakte genoemd. Door de overgang van zee, strand, (aangeplant) bos en polder zijn de Zwinduintjes voor fauna en flora een uniek gebied in België.

Naast een grote variëteit aan wilde fauna worden in het gebied ook diverse halfwilde grote grazers ingeschaard die voor een extra dimensie zorgen bij een bezoek aan het gebied.  Een ontmoeting met een van de kuddes indrukwekkende Schotse hooglanders of Konikpaarden blijft steeds een bijzondere ervaring. Het gebied is gedeeltelijk vrij toegankelijk op de aangeduide verharde of onverharde avontuurlijke wandelpaden.  Door het gebied loopt ook een wandel- en fietsroute en een afzonderlijk ruiterpad.

ZENO

De mens heeft in het verleden duidelijke sporen nagelaten in de omgeving van de Zwinduinen en -polders zoals oorlogsinfrastructuur, de aanleg van een vliegveld, jumpingterrein en een golfterrein. Dankzij het Europese LIFE-natuurproject ZENO herstelden we de typische duinbiotopen tussen 2006 en 2010.

ZENO wordt opgevolgd door het project ZTAR, wat staat voor Zwin Tidal Area Restoration. Dit project wil de Zwinvlakte herstellen naar het vroegere biodiverse slikke- en schorregebied.

Ben je de eigenaar van deze locatie en bevat deze informatie onjuistheden? Gelieve dan een correctie aan te vragen.